Guia pràctica - Consells bàsics - Senyals de tràfic - Tests de seguretat viària
  » Introducció
  » Consells generals per circular amb bicicleta
  » La bici al camp i a la muntanya
  » La bici a la ciutat
   La bici a la carretera
  » Els vehicles de motor i la bicicleta
  » Els vianants i la bicicleta
La bici a la carretera
 

• A la carretera circuleu, no competiu!  

• Si la carretera té un voral net i prou ample (es recomana un metre com a mínim), hi heu de circular.

• Quan circuleu per carreteres amb corbes o de fort pendent, heu d’anar especialment atents. El soroll dels automòbils us adverteix ràpidament de la seva presència, però pot ser que ells no esperin trobar-se amb vosaltres.

• Si per un lloc de difícil avançament porteu al darrere un automòbil, procureu cedir-li vosaltres el pas amb senyals evidents amb la mà esquerra quan cregueu que pot fer la maniobra amb seguretat.

• Si aneu amb una colla de gent i hi ha trànsit intens o dificultat per a ser avançats, és preferible fer petits grups i circular mantenint entre els grups una distància d’almenys la mida de dos cotxes.

• Anar a roda és molt avantatjós, però a diferència de les curses, on només cal anar pendent del pneumàtic del ciclista del davant, quan circuleu per carretera heu de mirar endavant.

• Si porteu alforges o càrrega, recordeu que el comportament de la vostra bicicleta a les baixades o en fer maniobres és diferent.

• Si heu d’aturar-vos a la carretera per una avaria, per esperar els companys o per consultar un mapa, heu de fer-ho en un lloc adequat i mai a sobre de la calçada.

En donar un relleu, o avançar posicions dins del grup, recordeu-vos de mirar sempre enrere per comprovar si es pot avançar amb seguretat, i de senyalitzar clarament la maniobra.Tant si hi ha un voral com si no, convé deixar almenys mig metre entre la roda de la bicicleta i el marge dret de l’asfalt. Una bona col·locació no permetrà que algú, encara que sigui un altre ciclista, us pugui avançar per la dreta.Deixeu les xerrades per quan circuleu per camins o carreteres tranquil·les. A la majoria de carreteres, la diferència de velocitat entre els automòbils i les bicicletes fa que el risc per als i les ciclistes, en cas de distracció, sigui més gran.