Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Senyal genèric de perill
EL senyal genèric de perill és un triangle equilàter amb fons blanc i vora vermella. En obres s'utilitzen aquestes mateixes senyals
Intersecció amb prioritat
Perill per la proximitat d'una intersecció amb una via, on els usuaris d'aquesta han de cedir el pas
Intersecció amb prioritat sobre via a la dreta
Perill per la proximitat d'una intersecció amb una via a la dreta, en el que els seus usuaris deuen cedir el pas
Intersecció amb prioritat sobre via a l'esquerra
Perill per la proximitat d'una intersecció amb una via a l'esquerra, en la que els seus usuaris deuen cedir el pas
Intersecció amb prioritat sobre incorporació per la dreta
Perill per la proximitat d'una incorporació per la dreta d'una via, en la que els seus usuaris deuen cedir el pas
Pàgines: 1 2 3 4 5 »