Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Carrils, obligatoris per a tràfic lent i reservats per a tràfic ràpid
Indica que el carril sobre el que està situat el senyal de velocitat mínima sols pot ser utilitzat pels vehícles que circulen a velocitat igual o superior a la indicada encara que si les circumstàncies ho permeten deuen circular pel carril de la dreta
Carrils, obligatoris per a tràfic lent i reservats per a tràfic ràpid
Indica que el carril sobre el que està situat el senyal de velocitat mínima sols pot ser utilitzat pels vehícles que circulen a velocitat igual o superior a la indicada encara que si les circumstàncies ho permeten deuen circular pel carril de la dreta
Carrils, obligatoris per tràfic lent i reservats per a tràfic ràpid
Indica que el carril sobre el que està situat el senyal de velocitat mínima sols pot ser utilitzat pels vehícles que circulen a velocitat igual o superior a la indicada encara que si les circumstàncies ho permeten deuen circular pel carril de la dreta
Carrils, obligatoris per a tràfic lent i reservats per a tràfic ràpid
Indica que el carril sobre el que està situat el senyal de velocitat mínima sols pot ser utilitzat pels vehícles que circulen a velocitat igual o superior a la indicada encara que si les circumstàncies ho permeten deuen circular pel carril de la dreta.
Carril reservat per autobusos
Indica la prohibició als conductors dels vehicles que no siguin de transport col·lectiu de circular pel carril indicat. La menció "taxi" autoritza també als taxis l'utilizació d'aquest carril. En els trams en que la marca blanca longitudinal estigui constituida, en el costat exterior d'aquest carril, per una línia discontinua, es permet la seva utilització general exclusivamente per a realitzar alguna maniobra, que no sigui la de parar, estacionar, canviar el sentit de la marxa o adelantar, deixant sempre preferència als autobusos i, en el seu cas, als taxis.
Pàgines: 1 2 »