Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Substàncies tòxiques / corrosives
SUBSTÀNCIES TOXIQUES i/o CORROSIVES (Combustibles)
Peròxids orgànics
PERÒXIDS ORGANICOS (Susceptibles a la Calor i a la Contaminació / Temperatura Controlada)
Explosius
Explosius
Gasos oxidants
GASOS OXIDANTS (Incloent-hi Líquids Refrigerats)
Substancies combustibles tòxiques
Substancies combustibles tòxiques
Pàgines: 1 2 »