Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Prohibició de passar sense aturar-se
Indica el lloc on és obligatori aturar-se per la proximitat, segons la inscripció que contingui, d'una duana, una caserna de la policia, un peatge o altre, i que, rera ells, poden estar instal·lats mitjans mecànics d'aurada.
Limitació de pes
Prohibició de pas dels vehicles que el seu pes en càrrega, o pes total, superi l'indicat en tones
Limitació de pes por eix
Prohibició de pas dels vehicles que el seu pes total sobre algún eix superi a l'indicat en tones
Limitació de longitud
Prohibició de pas dels vehicles o conjunt de vehicles que la seva longitud màxima, inclou la càrrega, superi la indicada
Limitació d'amplada
Prohibició de pas dels vehicles que la seva amplada màxima, inclosa la càrrega, superi la indicada
Pàgines: 1