Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Separació mínima
Prohibició de circular sense mantenir amb el vehicle precedent una separació igual o major a la indicada en el senyal
Velocitat màxima aconsellada
Prohibició de circular a velocitat superior, en kilòmetres per hora, a la indicada en el senyal. Obliga des del lloc en que està situada fins el proper senyal de "Fi de la limitació de velocitat", de "Fi de prohibicions" o altre de "Velocitat màxima", llevat que estigui col·locada sota un senyal d'advertència de perill, en eaquest cas la prohibició finalitza quan acabi el perill senyalat. Situada en una via sense prioritat, deixa de tenir vigència al sortir d'una intersecció amb una via amb prioritat
Gir a la dreta prohibit
Prohibició de canviar de direcció a la dreta
Gir a l'esquerra prohibit
Prohibició de canviar de direcció a l'esquerra
Mitja volta prohibida
Prohibició de canviar el sentit de la marxa
Pàgines: 1 2 »