Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Fi de prohibicions
Senyala el lloc des del que totes les prohibicions de caràcter local, indicades per anteriors senyals de prohibició per als vehicles en movimient, deixen de tenir aplicació
Fi de la limitació de velocitat
Senyala el lloc des d'on deixa de ser aplicable un anterior senyal de "Velocitat màxima".
Fi de la prohibició d'adelantament
Senyala el lloc des d'on deixa de ser aplicable un anterior senyal d'"Adelantament prohibit".
Fi de la prohibició d'adelantament per a camions
Senyala el lloc des d'on deixa de ser aplicable un anterior senyal d'"Adelantament prohibit per a camions".
Fi de zona d'estacionament limitat
Senyala el lloc des d'on deixi de ser aplicable un anterior senyal de "Zona de estacionament limitat".
Pàgines: 1