Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Sentit obligatori
La fletxa senyala la direcció i sentit d i e que els vehicles tenen l'obligació de seguir
Pas obligatori
La fletxa senyala el costat del refugi, del illot o de l'obstacle pel que els vehicles han de passar obligatòriament
Intersecció de sentit giratori-obligatori
Les fletxes senyalen la direcció i sentit del moviment giratori que els vehicles deuen seguir
Úniques direccions permeses
Les fletxes senyalen els únics camins que els vehicles poden agafar
Calçada per a automòbils, excepte motocicletes de dues rodes sense sidecar
Obligació pels conductors d'automòbils, excepte motocicletes de dues rodes sense sidecar, de circular per la calçada en la que a l'entrada estigui situada
Pàgines: 1 2 »