Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Autopista
Indica el principi d'una autopista i, per tant, el lloc a partir del que s'apliquen les regles especials de circulació en aquest tipus de via.
Autovia
Indica el principi d'una autovia i, per tant, el lloc a partir del que s'apliquen les regles especials de circulació en aquest tipus de via.
Via ràpida
Indica el principi d'una via ràpida i, per tant, el lloc a partir del que s'apliquen les regles especials de circulació d'aquest tipus de vies.
Fi d'autopista
Indica el final d'una autopista
Fi de via ràpida
Indica el final d'una via ràpida
Pàgines: 1 2 3 4 »