Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Assortidor de carburant
Indica la situació d'un assortidor o estació de servei de carburant
Taller de reparació i assortidor de carburant
Indica la situació d'una instal·lació que disposa de taller de reparació i assortidor de carburant
Campament
Indica la situació d'un lloc ("càmping") on es pot acampar
Aigua
Indica la situació d'una font amb aigua
Lloc pintoresc
Indica un lloc pintoresc o el lloc des d'el que s'entreveu
Pàgines: 1 2 3 »