Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Encreuament de tranvia
Perill per la proximitat d'un encreuament amb una linia de tranvia, que té prioritat de pas
Pas a nivell amb barreres
Perill per la proximitat d'un pas a nivell provist de barreres o semibarreres
Pas a nivell sense barreres
Perill per la proximitat d'un pas a nivell no provist de barreres o semibarreres
Proximitat Aproximació Propinqüitat d'un pas a nivell o d'un pont mòbil (Costat dret).
P-9.a. Proximitat d'un pas a nivell o d'un pont mòbil (costat dret).
Proximitat Aproximació Propinqüitat d'un pas a nivell o d'un pont mòbil (Costat esquerre).
P-10.a. Proximitat d'un pas a nivell o d'un pont mòbil (costat esquerre).
Pàgines: « 1 2 3 4 5 »