Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Curves perilloses cap a la dreta
Perill per la proximitat d'una succesió de curves pròximes entre si; la primera, cap a la dreta
Curves perilloses cap a l'esquerra
Perill per la proximitat d'una succesió de curves pròximes entre si; la primera, cap a l'esquerra
Perfil irregular
Perill per la proximitat d'un ressalt o gual a la via o paviment en mal estat
Ressalt
Perill per la proximitat d'un ressalt a la via
Gual
Perill per la proximitat d'un gual a la via
Pàgines: « 1 2 3 4 5 »