Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Obres
Perill per la proximitat d'un tram de via en obres
Paviment lliscant
Perill per la proximitat d'una zona de la calçada que el seu paviment pot resultar molt lliscant.
Pas per a vianants
Perill per la proximitat d'un pas per a vianants
Nens
Perill per la proximitat d'un lloc freqüentat per nens, tals com escoles, zona de jocs, etc.
Ciclistes
Perill per la proximitat d'un pas per a ciclistes o d'un lloc on frecuentment els ciclistes surten a la via o la creuen
Pàgines: « 1 2 3 4 5 »