Senyals de tràfic - Consells bàsics - Tests de seguretat viària - Guia pràctica

 Tipus de senyals:
Advertencia de perill
Restricció de pas
Prohibició
Prioritat i prohibició d'entrada
Fi de prohibició
Obligació
Indicacions generals
Mercaderíes perilloses
Serveis
Carrils
Projecció de graveta
Perill per la proximitat d'un tram de via on existeix el risc de que es projecti gravieta al passar els vehicles
Vent transversal
Perill per la proximitat d'una zona on bufa frecuentement vent fort en direcció transversal
Esglaó lateral
Perill per l'existència d'un desnivell al llarg de la via en el costat que indiqui el símbol
Congestió
Perill per la proximitat d'un tram en que la circulació es troba detinguda o dificultada per congestió del tràfic
Obstrucció a la calçada
Perill per la proximitat d'un lloc en que hi ha vehicles que obstrueixen la calçada degut a una averia, accident o altres causes
Pàgines: « 1 2 3 4 5